Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
Bigtree logo
Bigtree
Unclaimed

Công ty Bigtree Nhật Bản được thành lập bởi ngài Ookii (người đã từng làm việc tại Tập đoàn tư vấn về kinh doanh lớn nhất thế giới - Accenture) sáng lập vào năm 2002 bằng vốn tự có. Hiện tại công ty đã có trụ sở tại: Tokyo, Sapporo, Việt Nam, Silicon Valley (Mỹ) và là công ty đang mở rộng kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh : Cloud, Digital Marketing, AI, RPA, Tư vấn phát triển hệ thống IT. Số lượng nhân viên tính đến tháng 4/2020: 343 người.Bigtree Việt Nam là công ty được thành lập bởi 100% vốn từ công ty mẹ là Bigtree Japan. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2017 và hoạt động kinh doanh của công ty là nhận ủy thác nghiệp vụ phát triển hệ thống từ công ty mẹ bên Nhật Bản. Hiện Công ty có 37 nhân viên và 1 bạn thực tập sinh (tính đến tháng 4/2020)

From the HR team?
salaries icon

Bigtree Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at Bigtree

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

Bigtree Reviews

high five
Be the first to review Bigtree and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at Bigtree

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at Bigtree

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow Bigtree right arrow Salaries
+ Add Salaries