Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
CabX logo
CabX
Unclaimed

CabX là ứng dụng taxi công nghệ thuần Việt. Chúng tôi mong muốn mang lại dịch vụ taxi công nghệ với mức giá và chất lượng dịch vụ tốt hơnChúng tôi nhận thấy rằng ngày nay đặc tính “đôi bên cùng thắng” (win-win) của các mô hình kinh doanh cộng tác (collaborative business model) đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Chúng tôi thấy rằng tài xế không còn được trả công tương xứng với nỗ lực mà họ phải bỏ ra, trong khi người dùng cũng đang phải trả mức giá cao, trong khi chất lượng dịch vụ đang ngày càng đi xuống. Chúng tôi, CabX muốn thay đổi điều đó!

From the HR team?
salaries icon

CabX Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at CabX

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

CabX Reviews

high five
Be the first to review CabX and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at CabX

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at CabX

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow CabX right arrow Salaries
+ Add Salaries