overview icon

General Information

location icon

Locations

Vietnam
INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES
iCheck Corporation được thành lập năm 2015, là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ và xác thực điện tử bằng ứng dụng quét mã trên điện thoại di động. 

iCheck hiện tại đang phục vụ hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp, hơn 20 triệu lượt cài đặt với hàng trăm ngàn lượt quét trên iCheck Scanner mỗi ngày để tra cứu thông tin, mua hàng hóa và đọc tin tức. 

Với kế hoạch triển khai các giải pháp công nghệ mới (E-commerce, Fintech…) iCheck đang tìm kiếm các tài năng để cùng nghiên cứu, phát triển và cho ra đời nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước chuyển đổi số, khẳng định uy tín thương hiệu và gia tăng doanh số bán hàng.


Skills We Use:

 
 
 
 
 
salaries icon

iCheck Salaries

1
Check All Salaries
salaries icon

iCheck Salaries

1
Check All Salaries
expert career guides icon

Expert Career Guides

Your Compiled Career Toolkit: Job Search, Interviews, Salaries & More

A guide to successful career development, including resume writing, interview skills, salary negotiation, and career advancement.

Resume Writing & Tech Interview Prep with ChatGPT Prompts

Improve your resume, get ready for tech interviews with ChatGPT tips and examples.

7 Actionable Tips to Get Noticed on LinkedIn

Unlock the power of LinkedIn: Boost your profile, elevate your presence, and magnetize your dream opportunities!

See All Guides
glassdoor rating icon

Glassdoor Rating

No data available
Companies right arrow iCheck

Achieve your dream job with our top-notch tools!

Resume Checker Illustration

Resume Checker

Our free resume checker analyzes the job description and identifies important keywords and skills missing from your resume in just a minute!

Check Now
Interview Preparation Illustration

AI InterviewPrep

Utilizing advanced AI, our tool generates tailored interview questions based on your industry, role, and experience. Practice and receive feedback on your answers in real time!

Check Now
Resume Builder Illustration

Resume Builder

Let us show you the differences between a bad, good, and great resume, and guide you in building a resume that helps you stand out to employers, ensuring you land your next position faster!

Check Now