Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
IZISolution logo
IZISolution
Unclaimed

IZISolution là đơn vị dẫn đầu trong việc thực thi số hóa tại các doanh nghiệp Việt Nam.Sứ mệnh của IZISolution chính là đem đến giải pháp công nghệ thông minh, sáng tạo và đột phá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt quản lý nguồn lực hiệu quả, nâng cao hiệu suất vận hành, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng. Với tư duy và đường lối đúng đắn, IZISolution đã đạt được những bước tiến nhất định, trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc thực thi số hóa tại các doanh nghiệp. 

From the HR team?
salaries icon

IZISolution Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at IZISolution

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

IZISolution Reviews

high five
Be the first to review IZISolution and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at IZISolution

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at IZISolution

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow IZISolution right arrow Salaries
+ Add Salaries