Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
Mellori logo
Mellori
Unclaimed

Mellori Education là một startup về công nghệ giáo dục với niềm tin trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc về kỹ thuật số. Và Mellori cũng tin rằng giáo dục trực tuyến sẽ là một phương tiện tối ưu giúp Việt Nam tăng tốc để đạt được mục tiêu này.Với đam mê cho giáo dục và công nghệ, Mellori sẽ cung cấp những chương trình học online với nội dung chương trình được phát triển theo xu hướng và nhu cầu của thị trường.

From the HR team?
salaries icon

Mellori Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at Mellori

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

Mellori Reviews

high five
Be the first to review Mellori and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at Mellori

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at Mellori

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow Mellori right arrow Salaries
+ Add Salaries