overview icon

General Information

location icon

Locations

Vietnam
NotA Technology là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghệ NOTA Việt Nam (NotA Technology) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam. NotA Technology chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn thế giới.

Tầm nhìn

NOTA là một tổ chức của những con người cùng đồng tâm hợp lực đóng góp chất xám và nỗ lực không ngừng trong quá trình đưa CNTT Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Sứ mệnh

Với phương châm hoạt động CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo, có trách nhiệm với cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động chính

Phát triển các trò chơi trực tuyến, phát hành ra thị trường quốc tế. Phục vụ toàn diện nhu cầu kết nối, giải trí toàn cầu

Tôn chỉ hoạt động

- Tập trung khai thác và phát triển cộng đồng Lập trình viên tại Việt Nam, đưa sản phẩm Việt cạnh tranh trên đấu trường quốc tế

- Nỗ lực trong từng tác vụ hướng tới dịch vụ CNTT chất lượng cạnh tranh ở mức độ toàn cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên hoài bão, mong muốn dấn thân vào lĩnh vực Internet, yêu thích làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và thử thách.
salaries icon

NOTA Salaries

6
Check All Salaries
salaries icon

NOTA Salaries

6
Check All Salaries
expert career guides icon

Expert Career Guides

Your Compiled Career Toolkit: Job Search, Interviews, Salaries & More

A guide to successful career development, including resume writing, interview skills, salary negotiation, and career advancement.

Resume Writing & Tech Interview Prep with ChatGPT Prompts

Improve your resume, get ready for tech interviews with ChatGPT tips and examples.

7 Actionable Tips to Get Noticed on LinkedIn

Unlock the power of LinkedIn: Boost your profile, elevate your presence, and magnetize your dream opportunities!

See All Guides
glassdoor rating icon

Glassdoor Rating

No data available
Companies right arrow NOTA

Achieve your dream job with our top-notch tools!

Resume Checker Illustration

Resume Checker

Our free resume checker analyzes the job description and identifies important keywords and skills missing from your resume in just a minute!

Check Now
Interview Preparation Illustration

AI InterviewPrep

Utilizing advanced AI, our tool generates tailored interview questions based on your industry, role, and experience. Practice and receive feedback on your answers in real time!

Check Now
Resume Builder Illustration

Resume Builder

Let us show you the differences between a bad, good, and great resume, and guide you in building a resume that helps you stand out to employers, ensuring you land your next position faster!

Check Now