Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
Tekmedi logo
Tekmedi
Unclaimed

Công ty Cổ phần Tekmedi là Công ty Công nghệ thông tin chuyên biệt trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.Thành lập từ năm 2018, chúng tôi đem đến giải pháp công nghệ, tiên phong trong lĩnh vực y tế. Tekmedi đã khẳng định vị thế trên thị trường với các sản phẩm:Giải pháp đăng ký khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt (TEK.BTC)Quảng cáo - Truyền thông (TEK.MEDIA)Chăm sóc khách hàng (CRM)Ứng dụng điện thoại thông minh (App: TEK)

From the HR team?
salaries icon

Tekmedi Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at Tekmedi

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

Tekmedi Reviews

high five
Be the first to review Tekmedi and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at Tekmedi

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at Tekmedi

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow Tekmedi right arrow Salaries
+ Add Salaries