VISSOFT logo
VISSOFT
overview icon

General Information

location icon

Locations

Vietnam
VISSOFT JSC thành lập ngày 09 tháng 03 năm 2017, với tiền thân là đội ngũ đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Chúng tôi định hướng trở thành công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam, đem giải pháp công nghệ giải quyết các bài toán của Việt Nam và thế giới. Bằng sự nỗ lực, đoàn kết, lao động sáng tạo chúng tôi mong muốn đem đến sự hài lòng cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển bản thân tốt nhất và cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Hướng phát triển của chúng tôi chủ yếu tập trung vào 2 mảng chính: outsourcing và product.  

Chúng tôi lấy kiến thức vô tận thách thức giới hạn bản thân để cùng nhau khám phá và đạt được ước mơ! Cùng nhau tiến lên theo khẩu hiệu: "Challenge limitations!".

salaries icon

VISSOFT Salaries

2
Check All Salaries
salaries icon

VISSOFT Salaries

2
Check All Salaries
expert career guides icon

Expert Career Guides

Your Compiled Career Toolkit: Job Search, Interviews, Salaries & More

A guide to successful career development, including resume writing, interview skills, salary negotiation, and career advancement.

Resume Writing & Tech Interview Prep with ChatGPT Prompts

Improve your resume, get ready for tech interviews with ChatGPT tips and examples.

7 Actionable Tips to Get Noticed on LinkedIn

Unlock the power of LinkedIn: Boost your profile, elevate your presence, and magnetize your dream opportunities!

See All Guides
glassdoor rating icon

Glassdoor Rating

No data available
Companies right arrow VISSOFT

Achieve your dream job with our top-notch tools!

Resume Checker Illustration

Resume Checker

Our free resume checker analyzes the job description and identifies important keywords and skills missing from your resume in just a minute!

Check Now
Interview Preparation Illustration

AI InterviewPrep

Utilizing advanced AI, our tool generates tailored interview questions based on your industry, role, and experience. Practice and receive feedback on your answers in real time!

Check Now
Resume Builder Illustration

Resume Builder

Let us show you the differences between a bad, good, and great resume, and guide you in building a resume that helps you stand out to employers, ensuring you land your next position faster!

Check Now