Android Developer - Từ 2 Năm Kinh Nghiệm

VMO Holdings logo

VMO Holdings

View Salaries, Reviews, and more  

Job Summary


Job Type
-

Seniority
Junior

Years of Experience
At least 2 years

Tech Stacks
C Android Java API C++

Job Description

Mô tả công việc

 • Vận hành hệ thống Automation Workflow theo chỉ dẫn của team dev, customize cho từng khách hàng doanh nghiệp
 • Phát triển và hoàn thiện hệ thống
 • Thực hiện thêm các công việc thuộc team dev được bàn giao từ công ty

Yêu cầu ứng viên

 • Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java, C/C++ căn bản
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android Application với Java/C/C++
 • Có hiểu biết về Android Framework, Dex, Classloader, Dalvik, ART, AIDL
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về Xposed API, Java reflection.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm với Frida hook, APK decomplier
 • Ưu tiên có kinh nghiệm với AOSP customization

Quyền lợi

 • Chính sách lương thường và ESOP (lâu dài), đối tác và khách hàng đều là những công ty có doanh số cực lớn, dự án liên tục để cho các bạn chứng minh năng lực cá nhân.
 • Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực.
 • Review lương 3 tháng 1 lần
 • Thưởng thêm theo các dự án hoàn thành.
 • Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến phù hợp theo năng lực.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội mở.
 • Thưởng khác: Hưởng theo quy định của công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác từ Công ty.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Interview Questions of Android Developer - Từ 2 Năm Kinh Nghiệm at VMO Holdings

Currently, there aren't any interview questions for this role at VMO Holdings shared by other job seekers.
View more interview questions of similar roles from other companies →
Unlock Your Interview Potential
The only end-to-end front end interview preparation platform by FAANG ex-interviewers and Staff Engineers.
Get hired at FAANG
Users now work at:

Salary Insights of Android Developer - Từ 2 Năm Kinh Nghiệm at VMO Holdings

Currently, there aren't any salaries for this role at VMO Holdings shared by other job seekers.

View more salaries from VMO Holdings →

Achieve your dream job with our top-notch tools!

Resume Checker Illustration

Resume Checker

Our free resume checker analyzes the job description and identifies important keywords and skills missing from your resume in just a minute!

Check Now
Interview Preparation Illustration

AI InterviewPrep

Utilizing advanced AI, our tool generates tailored interview questions based on your industry, role, and experience. Practice and receive feedback on your answers in real time!

Check Now
Resume Builder Illustration

Resume Builder

Let us show you the differences between a bad, good, and great resume, and guide you in building a resume that helps you stand out to employers, ensuring you land your next position faster!

Check Now