KFC

Food and Beverage Services

1001-5000 Employees

3.5 (Glassdoor)

Unclaimed
Page has not been claimed by the company yet.

About KFC

Từ ngày đầu đến Việt Nam vào năm 1997 với nhà hàng đầu tiên tại Sài Gòn Superbowl với chỉ 70 nhân viên. Đến nay, KFC Việt Nam đã là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu với chuỗi cửa hàng có mặt khắp các tỉnh thành của Việt Nam.

Sự thành công của KFC Việt Nam hôm nay được xây dựng và phát triển từ thương hiệu toàn cầu, chất lượng sản phẩm tuyệt vời, và quan trọng nhất là thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động. Chính lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết của một tập thể hơn 4000 nhân viên đã chắt lọc, định hình và phát triển nét văn hóa “How We Win Together” – “Đồng lòng để thành công; Đồng tâm để vươn tầm”
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
Did you know?
All user-submitted salaries are authenticated.
A green tick   indicates that the data is further supported by an Offer Letter or Payslip.
Tech Salary Report 2023.
Salaries for software engineer increase 7.6% in 2022.
➤ Read more

Systems Analyst Salaries in Indonesia

Be the first to contribute your salary data and help thousands of job seekers make the right career decision!

Contribute Salary Data

Past Job Listings

Average Range:
Rp 6.500.000 - Rp 7.500.000 / Monthly

Frequently Asked Questions

The average KFC Systems Analyst (Junior) salary in Indonesia} is Rp 7.000.000. Systems Analyst (Junior) salaries at KFC in Indonesia can range from Rp 6.500.000 - Rp 7.500.000. This estimate is based upon 1 KFC Systems Analyst salary report(s) provided by employees with offer letters and payslips or estimated based upon similar past job postings in Indonesia. See all Systems Analyst salaries to learn how this stacks up in the market.
The highest-paying Systems Analyst (Junior) at KFC in Indonesia has a salary of Rp 7.500.000 per month. View all Systems Analyst salaries at KFC.
The lowest-paying Systems Analyst (Junior) at KFC in Indonesia has a salary of Rp 6.500.000 per month. View all Systems Analyst salaries at KFC.